Väktarfunktionen Väktare Direkt ger dig högsta säkerhetsnivån. Vid ett larm kallas omedelbart närmaste väktare till platsen. Om det skulle vara ett falsklarm kan kunden själv, via Svenska Alarms app som visar bilder från larmsituationen, avbryta utryckningen. Här kan du läsa mer om väktarutryckningar.

Två versioner av Väktare Direkt

Tjänsten Väktare Direkt finns i två versioner. En ny version som lanserades 2022 och en äldre version som lanserades 2012. Den äldre versionen kommer att stängas ner under 2022.

  • Väktare direkt (2012)
    Direkt vid ett larm tillkallas en väktare. Väktaren tillkallas oavsett larmorsak.

  • Väktare Direkt vid verifierat larm (2022)
    Vid ett verifierat larm tillkallas närmaste väktare. För att ett larm ska bli verifierat krävs enligt larmnormen att minst två oberoende detektorer löser ut inom loppet av 30 minuter. Det här håller Svenska Alarms högteknologiska plattform för larmhändelser full koll på och det hanteras automatiskt. Du själv kan luta dig tillbaka och följa händelseförloppet i appen, antingen live i realtid eller i efterhand.

Väktare Direkt vid brand, inbrott och överfall

Väktarfunktionen Väktare Direkt är en speciellt utvecklad funktion där det finns ett stort behov av en väktarinsats. Funktionen triggas av larmhändelser med larmkaraktär brand, inbrott och överfall.

Vid andra larmhändelser som tex driftlarm för ett lågt batteri tillkallas inte en Väktare Direkt. Önskas en väktarutryckning vid ett driftlarm kan Väktare Nu tillkallas.

Hur vet jag vilken version av Väktare Direkt som jag har?

Det hjälper vi gärna till med att svara på. Hör av dig till oss. Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring oss på 0770-112060.

Kan jag byta till Väktare Direkt vid verifierat larm?

Ja. Hör av dig till oss så hjälper vi till. Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring oss på 0770-112060.

Hur vet jag vilken väktarfunktion som är kopplad till larmanläggningen?

Det kan du enkelt se direkt i appen. Logga in i appen med din appkod. När du är inne i appen klicka på menyvalet längst ner till vänster "Panel". Titta sedan längst upp till vänster så visas det om anläggningen har en väktarfunktion; Väktare standby eller Väktare direkt. Är det tomt har larmanläggningen ingen väktarfunktion.

Väktare Direkt vid ett larm kallas närmaste väktare till platsen omgående


Varför Väktare Direkt: för dig som vill ha högsta säkerhetsnivå och är beredd att betala för väktarutryckningar som garanterar din säkerhet.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring på 0770-112060.

Hittade du svaret?