Alla samlingar
App
Larmhändelse
Larmhändelse

Inbrottslarm, brand, överfall och strömavbrott är exempel på larmhändelser

Niklas Hallden avatar
Skrivet av Niklas Hallden
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En larmhändelse är en händelse som skickas vidare från larmsystemet. En larmhändelse kan ha olika larmkaraktär. Här är de vanligaste:

Inbrottslarm

Är det en kameradetektor som löser ut larmhändelsen så tar dessa vardera upp till tio bilder vid inbrott och brand (upp till sex bilder vid ett paniklarm). Bilderna laddas upp i användarens app. Är larmhändelsen från en magnet, glaskross, rörelsedetektor (IR) utan kamera så kommer larmhändelsen in i appen men utan några bilder.

Brandlarm

Vid händelse av brand som detekteras av rökdetektorn kan denna snabbt verifieras med bild med hjälp av kameror. Finns det kameror installerade så tar dessa vardera upp till sex bilder. Bilderna laddas upp i appen ihop med larmhändelsen.

Trygghetslarm / Paniklarm /Överfallslarm

Finns det kameror installerade så tar dessa vardera sex bilder. Bilderna laddas upp i användarens app.

Driftavbrott som till exempel strömavbrott

Vid strömavbrott skickas ett driftlarm. Händelsen skickas direkt till din telefon och du kan se den under vyn Alarm.

Det skapas en larmhändelse när strömmen har brutits och sedan ytterligare en händelse när batteribackupen i larmsystemet tar slut. När strömmen är återställd visas detta i loggen. Det går att ställa in hur lång tid det ska ta innan larmhändelsen vid ett strömavbrott skickas till appen. Ibland går strömmen bara en kort stund och då kan det vara onödigt att få ett larm. Vill du ändra tiden så hör du bara av dig till oss så hjälper vi till med det.

AC-fail som är detsamma som strömavbrott kommer upp i appen när strömmen är bruten och AC-restore kommer upp när strömmen är tillbaka.

larmhändelser i Svenska Alarm app

Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring på 0770-112060.

Fick du svar på din fråga?