Skulle larmet gå har kunden valmöjlighet att kalla närmaste väktare till platsen omgående. Detta val görs via Svenska alarms app som visar bilder från larmsituationen och hjälper kunden att avgöra om ett larm är falskt eller inte.


 
Varför Väktare Standby: för de som själva vill avgöra om ett larm är korrekt eller falskt, och därefter välja om närmaste väktare ska komma till platsen.

Klicka här för att läsa mer om Väktarutryckning.

Hittade du svaret?