Certifierad och godkänd rökdetektor

Svenska Alarm är ett certifierat larmbolag och installerar en rökdetektor av högsta kvalité. Den trådlösa rökdetektorn är godkänd enligt SSF larmklass R av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC).Tjutande och pipande rökdetektor

  1. Plocka ner rökdetektorn - skruva åt vänster

  2. Ta ut batteriet


Tänk på att ett utlöst brandlarm måste avbrytas i appen

Vid brandlarm eller trygghetslarm måste väktaråtgärden alltid avbrytas i Svenska Alarms app.Rengör rökdetektorn

  1. Tryckluft på burk är det enklaste och effektivaste sättet att rengöra en rökdetektor. Här kan du köpa tryckluft. Ett annat sätt är att dammsuga rökdetektorn på baksida och runt plasthuset i de små facken.

  2. Om det behövs så byt batteri.

  3. Montera tillbaks rökdetektorn - skruva åt höger.


Underhåll och skötsel av en rökdetektor

En rökdetektor behöver jämna mellanrum göras rent och batteriet ska bytas. Bokar du en Service så hjälper vår tekniker till med det.

Den optiska rökdetektorn ska hållas ren från dam. Det görs genom att kontinuerligt dammtorka och dammsuga de rena. Rökdetektorn kan också blåsas rena med hjälp av tryckluft på flaska. 

Skadedjur som Tripsar kan utlösa onödiga larmhändelser. Djur som rör sig framför linsen kan utlösa onödiga larm. Utsattheten för skadedjur varierar och beror på flera faktorer som klimat, omkringliggande odlingar och säsong. Tänk därför på att torka rent rökdetektorn med såpvatten i det fall att det finns Tripsar i närheten.


Rökdetektorn blinkar

Alla rökdetektorer blinkar med ett rött sken. För att uppfylla en hög säkerhetsnivå ska rökdetektorn blinka ungefär en gång i minuten. Det är en indikation på att den fungerar.

Har ni haft ett brandlarm så lyser, blinkar en rökdetektor som larmat mer intensivt. För att återställa brandlarmet:

  1. Gå till centralapparaten

  2. Klicka upprepade gånger på knappen som heter "ok" tills det står "klar"

  3. Larma på ditt larmsystem, låt det räkna ner hela vägen, och larma sedan av.Köp en Rökdetektor

Här kan du köpa en Rökdetektor direkt i vår butik. Eller boka en Service och där du kan köpa en Knappsats av tekniker och få den korrekt installerad.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring oss på 0770-112060.

Hittade du svaret?