Batteri: CR 123A

Börja alltid med att sätta larmsystemet i Serviceläge. Serviceläge innebär att sirenen inte kommer att tjuta och att en väktare inte åker.

  • Ta ner Rökdetektorn genom att vrida den moturs (till vänster).
  • Ta ur batteriet. Förbrukat batteri lämnas till återvinningsstation eller batterilåda.
  • Sätt i nytt batteri och se till att den röda brytaren hamnar under batteriet.
  • Sätt tillbaka Rökdetektorn genom att vrida den medurs (till höger).

Hittade du svaret?