Väktarutryckning hanteras som en tillvalstjänst till Svenska Alarms grunderbjudande. Att ansluta någon av tjänsterna Väktare Direkt, Väktare Standby och Väktare Nu är kostnadsfritt, du betalar endast de gånger en väktare rycker ut i onödan. Vid skarpa larm, det vill säga ett konstaterat inbrott, brand och överfall är utryckningen kostnadsfri efter uppvisande av polisrapport eller försäkringsärende. Svenska Alarm samarbetar med certifierade och lokala bevakningsbolag.
 
 

Väktarutryckning

Väktare Standby – alltid en väktare redo att rycka ut

Tjänsten Väktare Standby innebär att ett väktarbolag är redo att skicka den närmaste väktaren till din adress – dygnet runt, hela året. Vid händelse av inbrotts-, brand- eller trygghetslarm får du fullständig information om larmhändelsen i Svenska Alarms app och kan tillkalla en väktare på larm.
 

Väktare Direkt – förhöjd säkerhet för din trygghet

Tjänsten Väktare Direkt finns i två versioner. En ny version som lanserades 2022 och en äldre version som lanserades 2012. Den äldre versionen kommer att stängas ner under 2022.

Väktare Direkt vid verifierat larm (2022)

Tjänsten Väktare Direkt vid verifierat larm innebär att närmaste väktare i området tillkallas omgående vid ett verifierat larm för att kontrollera och säkerställa din trygghet.
 
Även om väktarutryckningen kan avbrytas inom fem minuter från det att larmet utlöses, kan tjänsten medföra att väktarutryckning utförs även vid falska larm vilket också medför högre kostnad. Utryckning vid skarpa larm är kostnadsfri. Har en väktare tillkallats kommer inte fler väktare att tillkallas automatiskt innan larmet har återställts.

Väktare Direkt oavsett larmorsak (2012)

Tjänsten Väktare Direkt oavsett larmorsak innebär att närmaste väktare i området tillkallas omgående vid ett larm, oavsett larmorsak, för att kontrollera och säkerställa din trygghet.

Även om väktarutryckningen kan avbrytas inom fem minuter från det att larmet utlöses, kan tjänsten medföra att väktarutryckning utförs även vid falska larm vilket också medför högre kostnad. Utryckning vid skarpa larm är kostnadsfri. Har en väktare tillkallats kommer inte fler väktare att tillkallas automatiskt innan larmet har återställts.

Tjänsten Väktare Direkt är en speciellt utvecklad funktion där det finns ett stort behov av en väktarinsats. Vid ett driftlarm som till exempel ett sabotagelarm skickas inte en väktare ut automatiskt.

 

Att avbryta en väktarutryckning med Väktare Direkt

Inbrottslarm, brandlarm, trygghetslarm och paniklarm kan med Väktare Direkt avbrytas inom fem minuter via appen. Tänk på att även om du larmar av på knappsatsen behöver väktarutryckningen avbrytas i appen.
 
Utryckningen avbryts genom att du i Svenska Alarms app trycker ”Falskt” på larmhändelsen. Avbrutna väktaråtgärder noteras i menyvalet Aktivitetslogg i appen.
 
För att undvika missförstånd rekommenderar vi att alltid använda appen för att avbryta samtliga larm med automatisk väktarutryckning.

Väktare Nu - Ett knapptryck och väktaren är påväg

Funktionen som gör det möjligt att med ett knapptryck tillkalla en väktare. Det kostar inget extra att aktivera funktionen Väktare Nu som ingår i Larmtjänsten.


Verifiera larmhändelser – för snabbare åtgärd

Svenska Alarms app gör det möjligt att dra nytta av kamerafunktionen på larmenheten. Ett larm kan avgöras vara skarpt och därmed få högre prioritet vid en utryckning. På samma sätt kan falsklarm snabbt sorteras bort.
 

väktarutryckning med Väktare Direkt


 
Att verifiera en larmhändelse skarpt eller falskt innebär dock inte att systemet ändrar status. Det fortsätter vara aktivt med ljudande siren tills sirenen automatiskt stängs av efter fyra minuter. Larmet kan stängas av med appen, handsändaren, knappsatsen på larmenheten eller centralapparat.
 
 

Vad kan vara ett ”falsklarm”?

Larmsystemets komponenter har som uppgift att detektera rörelse och rök. Även om Svenska Alarms larmsystem är husdjursanpassade, kommer en hastig rörelse nära rörelsedetektorn att utlösa larmet. Till exempel kan en katt eller hund som kommer för nära detektorn utlösa larmet. Rökdetektorn kan, precis som vanliga brandvarnare, också utlösas av rökutveckling från matlagning eller stora mängder vattenånga. Detektorn ska därför placeras med hänsyn till det.

Falsklarm är ovanligt med den certifierade larmutrustningen som Svenska Alarm använder. Skulle det mot förmodan hända är det enkelt att markera händelsen som falsk i appen.
 

Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring på 0770-112060.

Fick du svar på din fråga?