Telefontid

Du kan ringa vår kundtjänst 24 timmar om dygnet alla dagar året runt. Det går bra att göra en felanmälan över telefon. Vår servicenivå försöker vi hålla så hög som möjligt och uppfyller alltid branschnormerna. Gäller det teknisk support eller fakturafrågor så får vi be dig att respektera våra öppettider här nedan: Teknisk support

Vi finns här för dig. Du når oss på telefon, e-post eller chatt vardagar kl 9-18.
 

Faktura

Fakturafrågor och övriga administrativa frågor besvaras vardagar kl 9-18.
 

Serviceavtal

Har du som konsument serviceavtal så får du livstidsgaranti på all larmutrustning och enligt avtalet rätt till fri arbetstid av en larmtekniker - vi debiterar endast en framkörningsavgift vid hembesök av tekniker. fri teknisk fjärrsupport. Materialgarantin innefattar reparation eller utbyte av bristfällig Larmutrustning. Kostnadsfri service av Larmutrustningen omfattar ej batterier, yttre påverkan eller åverkan av Kunden eller tredje man.
 
 Företagskunder varierar villkoren beroende på vilken produkt som serviceavtalet tecknats för.
 
 

Garanti

Svenska Alarm arbetar med testade och godkända produkter. På samtliga produkter finns en garanti på ett år. Vid garantifel på produkten så byter Svenska Alarm ut produkten kostnadsfritt. Vätskeskador, yttre åverkan samt annan form av handhavandefel täcks inte av garanti eller reklamation
 
 Utöver reklamationsrätt så lämnar Svenska Alarm 1 års garanti, vissa undantag så som förbrukningsartiklar exempelvis batterier kan ha en kortare garanti, se Användarmanual för mer information. Garantin är frivillig att lämna men reklamationsrätten är lagstadgad och gäller alla produkter. Den största skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti är att under reklamationstiden så ligger bevisbördan hos konsumenten att bevisa att felet är ursprungligt. Definationen av ett ursprungligt fel är att felets funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet samt inte bero på exempelvis slitage, onormal användning, vanvård eller någon form av yttre påverkan exempelvis tapp- eller vätskeskador. På www.riksdagen.se kan du läsa lagen i dess helhet under länken ”Svensk författningssamling”.
 
 

Reklamation

Fel på produkten? Vi hjälper dig. Hör av dig så till oss så skickar vi ut en ny produkt till dig eller kommer förbi och byter ut den felaktiga produkten. Självklart betalar du inget när ärendet faller inom din reklamationsrätt här nedan.
 
 Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper. Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Svenska Alarm via telefon, mail eller skicka ett brev.
 
 När varan returnerats, kontrollerats och reklamationen godkänts kompenserar Svenska Alarm dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt, prisreduktion eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).
 
 Svenska Alarm kontrollerar/testar insända eller inlämnade varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri eller utsatt för en yttre åverkan debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Svenska Alarm kostnader. Reklamationsrätt gäller även vid företagsköp men lyder under köplagen. Detta ger rätt att få produkten reparerad vid produktionsfel eller annan brist hos produkten.
 

Garanti och reklamation vid företagsköp

Reklamationsrätt gäller även vid företagsköp men lyder under köplagen. Detta ger rätt att få produkten reparerad vid produktionsfel eller annan brist hos produkten. Tidsfristen för reklamation är normalt två år från köpstillfället, men kan variera beroende på avtal vid köp. Svenska Alarm lämnar 1 års garanti och 2 års reklamationsrätt till företagskunder.
 

Felanmälan

Felande larmutrustning försöker vi alltid att lösa på bästa sätt. Vi utför fjärrsupport på ditt larm. Det innebär att vi kopplar upp oss mot larmet och kan analysera felet - oftast också åtgärda det - och ditt larm fungerar igen. Behövs det ett servicebesök av larmtekniker så utförs det på en vardag.
 

Batterier

I det trådlösa larmet sitter batterier. Nytt batteri köper du av Svenska Alarm som skickar ut det tillsammans med instruktioner. Du byter enkelt batteri själv. Kontakta oss om du vill att en servicetekniker besöker dig och byter batterierna. Batterierna tar vi alltid betalt för. Om du har serviceavtal har du rabatt på framkörningsavgiften och betalar inget för arbetstiden vid byte av batterier.
 

Telematikkort för säker datatrafik

Det krävs för att larmöverföringen (uppringning, sms eller koppling till närmaste väktare) ska fungera i ett larm med gprs-uppkoppling Som kund hos Svenska Alarm kan du känna dig trygg. Vi ansvarar för funktionsdriften och erbjuder ett telematikkort av senaste stort som säkerställer god larmöverföring och driftsäkerhet. I vår larmtjänst ingår det ett telematikkort med datatrafik.
 

Funktionsservice

Vi rekommenderar att du regelbundet testar ditt larm. Att göra en funktionsservice innebär att larmutrustningen konfigueras och kontrolleras. Vid service testas att all larmutrustning är i gott skick med gångtest och utlösande larm. Det kan göras av dig själv eller så hjälper vi dig och en larmtekniker besöker dig.
 
 

Ändringar

Svenska Alarms villkor för Servicepolicy kan komma att uppdateras regelbundet.
 
 
 

Hittade du svaret?