Hoppa till huvudinnehåll
Rökdetektor felar

Felande rökdetektor, blinkar gult piper

Ernst Riesbeck avatar
Skrivet av Ernst Riesbeck
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I Svenska Alarm appen kan man få upp så kallade fellarm. Ett av dessa är det som kallas "Rökdetektor felar". Detta innebär att rökdetektorn inte längre har full funktion.

Fellarm går till alla användare av appen. Detta innebär att systemet vill berätta vad det är som hänt. Efter varningen "rökdetektor felar" är det bra att genast börja felsöka.

Rökdetektorer är en viktig del av brandvarningssystemet och spelar en avgörande roll när det gäller att skydda liv och egendom. Trots deras pålitlighet kan det ibland uppstå situationer där en rökdetektor felar, vilket kan vara oroande och som kräver en åtgärd.

Vad orsakar denna typ av larm?

Det finns flera möjliga orsaker till att en rökdetektor kan ge ifrån sig fellarmet. En vanlig anledning är att detektorer kan påverkas av damm och smuts, vilket kan ansamlas över tiden och minska deras känslighet. En regelbunden rengöring av rökdetektorn kan bidra till att förebygga detta problem.

En annan orsak till fellarmet kan vara när rökdetektorn är placerad på ett olämpligt ställe, till exempel nära köket där matlagning kan generera ånga och rök som inte är relaterad till en verklig brand. Det är viktigt att placera rökdetektorer på lämpliga ställen.

Batteriproblem är en annan vanlig orsak till fel i rökdetektorer. Om batterierna är svaga eller döda kan det påverka rökdetektorns funktion och leda till felaktiga larm eller inget larm alls.

Om en rökdetektor fortsätter att ge utslag för fellarmet trots rengöring, korrekt placering och fungerande batterier, kan det vara nödvändigt att byta ut själva detektorn. Teknologin inom rökvarningssystem utvecklas ständigt, och en äldre detektor kan bli mindre tillförlitlig med tiden. Detta kan medföra att den kan behöva bytas ut.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring oss på 0770-112060.

Fick du svar på din fråga?