Batteri: Batteripack (GP2CR123-C)

Börja alltid med att sätta larmsystemet i Serviceläge. Serviceläge innebär att sirenen inte kommer att tjuta och att en väktare inte åker.

  • Lossa skruven på undersidan och lyft av framsidan av detektorn.
  • Koppla bort sladden ifrån batteri-packet och ta ut batteriet. Förbrukat batteri lämnas till återvinningsstation eller batterilåda.
  • Sätta i nytt batteri och koppla in sladden.
  • Sätt tillbaka framsidan av detektorn och skruva in skruven.

Hittade du svaret?