Ordlista

Vad betyder Misslyckad pålarmning, Inbrottslarm och Sabotagelarm?

Niklas Hallden avatar
Skrivet av Niklas Hallden
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Beskrivning av händelserna som kan dyka upp i Aktivitetsloggen.


Inbrottslarm = Enhet har utlöst. Det kan tillexempel vara en larmhändelse från ett rum.
Hemmaläge och skalskydd. Det kan tillexempel vara en detektion av skalskydd av ett fönster och dörr.

Sabotagelarm – Sabotagelarm. Det kan tillexempel vara en ett sabotagelarm på en larmkomponent. Det beror på att komponent har öppnats med våld av obehörig person eller med skruvmejsel för att till exempel byta batterier.

Centralapparat – Huvudenheten av larmet. Inkopplad till ett vägguttag.

Misslyckad pålarmning - pålarmningen har blivit störd. Till exempel vid en pålarmning när en person rör sig framför en rörelsedetektor. Det kan också vara så att en dörr- eller fönsterkontakt har blivit störd. Till exempel att en altandörr öppnas där det sitter en dörrkontakt som saknar fördröjning. Den här händelsen kommer in i appen som ett driftlarm och hamnar i Aktivitetsloggen.

Strömavbrott – Strömmen har brutits till larmet . Den här händelsen kommer in i appen som ett driftlarm och hamnar i Aktivitetsloggen.

Återställd ström – Strömmen är tillbaka.

Lågt batteri centralapparat – Batteriet i Centralapparaten är lågt. Den här händelsen kommer in i appen som ett Fellarm och hamnar i Aktivitetsloggen.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring på 0770-112060.

Fick du svar på din fråga?