Händelserna i Aktivitetsloggen är på engelska och här är några av orden som används.


Interior Alarm = Volymlarm. Det kan tillexempel vara en larmhändelse från ett rum.

Perimeter Alarm = Hemmaläge och skalskydd. Det kan tillexempel vara en detektion av skalskydd av ett fönster och dörr.

Tamper Alarm – Sabotagelarm. Det kan tillexempel vara en ett sabotagelarm på en larmkomponent. Det beror på att komponent har öppnats med våld av obehörig person eller med skruvmejsel för att till exempel byta batterier.

Control panel – Centralapparat.

Super vision – Övervakning av detektorerna har brutits. Det kan tillexempel uppstå av att batteriet tagits ur från en detektor.

Fail to set - pålarmningen har blivit störd. Till exempel vid en pålarmning när en person rör sig framför en rörelsedetektor. Det kan också vara så att en dörr- eller fönsterkontakt har blivit störd. Till exempel att en altandörr öppnas där det sitter en dörrkontakt som saknar fördröjning. Den här händelsen kommer in i appen som ett driftlarm och hamnar i Aktivitetsloggen.

AC-fail – Strömmen har brutits till larmet . Den här händelsen kommer in i appen som ett driftlarm och hamnar i Aktivitetsloggen.

AC-restore – Strömmen är tillbaka.

Control Panel Low Battery – Batteriet i Centralapparaten är lågt. Den här händelsen kommer in i appen som ett driftlarm och hamnar i Aktivitetsloggen.


AC fail interior tamper Alarm ordlista svenska alarm

Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring på 0770-112060.

Fick du svar på din fråga?