Batteri: 2XER18505M

Börja alltid med att sätta larmsystemet i Serviceläge. Serviceläge innebär att sirenen inte kommer att tjuta och att en väktare inte åker.

  • Ta bort plastkåpan som täcker skruven och lossa på skruven.
  • Öppna sirenlocket.
  • Öppna batteriluckan genom att trycka i sprinten
  • Ta ut sladden ur batteriet. Förbrukat batteri lämnas till återvinningsstation eller batterilåda.
  • Sätt i nytt batteri.
  • Stäng locket och stäng sirenlocket.
  • Skruva åt skruven på undersidan.
  • Avsluta med att sätta tillbaka plastkåpan som täcker skruven.

Hittade du svaret?