Batteri: CR 123A

OBS! Serviceläge krävs för larmsystem kopplat endast mot bemannad larmcentral. Har du Larmtjänst krävs det inte att larmsystemet sätts i Serviceläge.

Enheten är inte inställd på sabotage, så det går att byta batteri utan att sabotagelarm genereras.

  • Lossa Manöverpanelen från sitt väggfäste.

  • Ta bort skyddslocket på baksidan.

  • Ta ut batteriet. Förbrukat batteri lämnas till återvinningsstation eller batterilåda.

  • Sätt i nytt batteri. Tänk på polariteten.

  • Sätt tillbaka skyddslocket på Manöverpanelen.

  • Häng Manöverpanelen på sitt väggfäste igen.

Fick du svar på din fråga?