Batteribyte - Knappsats
Ernst Riesbeck avatar
Skrivet av Ernst Riesbeck
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Det är viktigt att ha ett fungerande och säkert batteri i den externa knappsatsen. Svenska Alarm säljer driftsäkra batterier i nätbutiken och våra servicetekniker gör batteribyten till fastpris.

OBS! Serviceläge krävs för larmsystem kopplat endast mot bemannad larmcentral. Har du Larmtjänst krävs det inte att larmsystemet sätts i Serviceläge.

Byt batteri i Knappsatsen

  1. Börja med att larma av systemet.

  2. Lossa Knappsatsen från sitt väggfäste.

  3. Ta bort skyddslocket på baksidan.

  4. Ta ut batteriet.
    (Förbrukat batteri lämnas till återvinningsstation eller batterilåda)

  5. Sätt i nytt batteri. Tänk på polariteten och placera batteriet åt rätt håll.

  6. Sätt tillbaka skyddslocket på Knappsatsen.

  7. Häng tillbaka Knappsatsen på sitt väggfäste igen.

  8. Prova att larma på och testkör larmsystemet för att säkerställa optimal funktion.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring på 0770-112060.

Fick du svar på din fråga?