Här kommer en förklaring till hur du sätter ditt larmsystem i serviceläge. Gör det innandu flyttar någon larmenhet eller påbörjar ett batteribyte.


Svenska Alarm finns alltid nära till hands. Kontakta oss om du vill få hjälp med att sätta din larmanläggning Serviceläge eller boka en professionell service där en servicetekniker kommer ut och hjälper dig med allt.


Så här aktiveras Serviceläge på en larmanläggning

  1. Koppla ifrån väktare. Åtgärd av väktare med funktionen Väktare standby och Väktare Direkt ska alltid kopplas ifrån för att larmanläggning ska vara i serviceläge. Kontakta Svenska Alarms tekniska support som finns tillgängliga vardagar kl 9-18.
  1. Sätt centralapparaten i arbetsläge. På centralapparaten trycker du på knappen med en dubbelpil tre gånger (>>).
  2. När texten Inställningsläge visas i displayen trycker du på knappen ”Ok”.
  3. Skriv in din fyrsiffriga installationskod. Kan du inte din installationskod så hör du av dig till oss så hjälper vi dig. Kontakta Svenska Alarms tekniska support som finns tillgängliga vardagar kl 9-18.
  4. När du skrivit in din installationskod lämnar du centralapparaten och kan nu byta batterier eller plocka ner önskad larmkomponent.
  5. När du är klar, tyck på knappen med ”Stängt hänglås” på centralapparaten. ”Tryck knappen ”Ok” för att avsluta”.
  6. Driftsättning. Prova att larma på och larma av ditt larmsystem.
  7. Koppla på åtgärdsfunktionen. Kontakta Svenska Alarms tekniska support som finns tillgänglig vardagar kl 9-18.
Hittade du svaret?