OBS! Serviceläge krävs för larmsystem kopplat endast mot bemannad larmcentral. Har du Larmtjänst krävs det inte att larmsystemet sätts i Serviceläge.


Enheten är inte inställd på sabotage, så det går att byta batteri utan att ett sabotagelarm genereras.

  • Öppna handsändaren genom att lossa skruven på baksidan.

  • Dela handsändaren. Ta hjälp av en spårmejsel om det inte går med fingrarna.

  • Ta ut batteriet. Förbrukat batteri lämnas till återvinningsstation eller batterilåda.

  • Sätt i nytt batteri. Tänk på polariteten.

  • Sätt ihop handsändaren igen och skruva fast skruven

  • Tryck på valfri knapp för att se så lampan blinkar, vilket är tecken på att den aktiverats.

Fick du svar på din fråga?