Batteribyte - Handsändare
Ernst Riesbeck avatar
Skrivet av Ernst Riesbeck
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Det är viktigt att ha ett fungerande och säkert batteri i handsändaren. Svenska Alarm säljer driftsäkra batterier i nätbutiken och våra servicetekniker gör batteribyten till fastpris.

OBS! Serviceläge krävs för larmsystem kopplat endast mot bemannad larmcentral. Har du Larmtjänst krävs det inte att larmsystemet sätts i Serviceläge.

Byt batteri i handsändaren

 1. Börja med att larma av systemet.

 2. Enheten är inte inställd på sabotage, så det går att byta batteri utan att ett sabotagelarm genereras.

 3. Öppna handsändaren genom att lossa skruven på baksidan.

 4. Dela handsändaren. Ta hjälp av en spårmejsel om det inte går med fingrarna.

 5. Ta ut batteriet.
  (Förbrukat batteri lämnas till återvinningsstation eller batterilåda)

 6. Sätt i nytt batteri. Tänk på polariteten.

 7. Sätt ihop handsändaren igen och skruva fast skruven.

 8. Tryck på valfri knapp för att se så lampan blinkar, vilket är tecken på att den aktiverats.

 9. Prova att larma på och testkör larmsystemet för att säkerställa optimal funktion.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring på 0770-112060.

Fick du svar på din fråga?