Alla samlingar
Larmutrustning
Ta bort eller lägga till larmbricka
Ta bort eller lägga till larmbricka

Larmbrickor, även kallat taggar, kan du snabbt och enkelt lägga till och ta bort

Niklas Hallden avatar
Skrivet av Niklas Hallden
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

En ny tagg/larmbricka behöver programmeras in till ditt larmsystem för att den ska fungera. Det kan du göra själv genom att följa den här instruktionen. Här nedan hittar du också information om hur du tar bort en tagg som redan är inprogrammerad.

Lägga till Larmbrickor

 1. Gå till Centralapparaten, tryck på knappen med symbolen >> tills det står ANV. LÄGE och tryck sedan på knappen Ok.

 2. Skriv in din fyrasiffriga användarkod (= Larmkod). Nu visas ANGE ANV KODER.

 3. Tryck på knappen med symbolen >> till PROX TAGGAR och tryck sedan på knappen OK. Nu visas LÄGG TILL TAGGAR tryck då OK.

 4. Nu visas LÄR IN NU eller ANGE ID.:xxx – xxxx. Gå till den Externa knappsatsen som sitter placerad vid entrédörren. På Extern knappsats trycker du på knappen med det "röda hänglåset" och därefter håller du Larmbrickan som du skall lära in mot hörnet längst upp till vänster på den externa knappsatsen.

 5. På Centralapparaten trycker du sedan >> för att välja användarnummer på taggen och sedan OK.

 6. För att komma ut från menyn tryck på knappen med "stängt hänglås"

 7. När texten "OK AVSLUTA" visas i displayen tryck på OK


Ta bort Larmbrickor

 1. Gå till Centralapparaten, tryck på knappen med symbolen >> tills det står ANV. LÄGE och tryck sedan på knappen Ok.

 2. Skriv in din fyrasiffriga användarkod (= Larmkod). Nu visas ANGE ANV KODER.

 3. Tryck på knappen med symbolen >> till PROX TAGGAR Tryck på knappen OK. Nu visas LÄGG TILL TAGG tryck då på knappen med symbolen >> tills att det står TA BORT TAGG och tryck sedan på knappen OK.

 4.  Välj Larmbrickan som du vill ta bort och tryck OK, därefter tycker du på knappen med "öppet hänglås"

 5.  För att komma ut från menyn tryck på knappen med "stängt hänglås"

 6.  När texten "OK AVSLUTA" visas i displayen tryck på OK
  ​ 
  ​ 

Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring oss på 0770-112060.

Fick du svar på din fråga?