Du behöver programmera in en ny tagg/larmbricka till ditt larmsystem. Det kan du göra själv genom att följa den här instruktionen. Du hittar också information om hur du tar bort en tagg som redan är inprogrammerad.


Klicka här för att köpa Larmbrickor i vår butik.

Lägga till Larmbrickor

 1. På centralapparaten, tryck på den stora knappen med symbolen >> tills det står ANV. LÄGE.

 2. Tryck den stora knappen OK. Skriv sedan in din fyrasiffriga användarkod (=Larmkod). Nu visas ANGE ANV KODER.

 3. Välj sedan med den stora knappen med symbolen >> till PROX TAGGAR Tryck den stora knappen OK. Nu visas LÄGG TILL TAGGAR tryck då OK.

 4. Nu visas LÄR IN NU eller ANGE ID.:xxx – xxxx tryck då på den knappen med det "röda hänglåset" på knappsatsen och sen den Tagg som du skall lära in mot hörnet längst upp till vänster. Tryck sen >> för att välja användarnummer på taggen och sedan OK.


Ta bort Larmbrickor

 1. På centralapparaten, tryck på den stora knappen med symbolen >> tills det står ANV. LÄGE.

 2. Tryck den stora knappen OK. Skriv sedan in din fyrasiffriga användarkod (=Larmkod). Nu visas ANGE ANV KODER.

 3. Välj sedan med den stora knappen med symbolen >> till PROX TAGGAR Tryck den stora knappen OK. Nu visas LÄGG TILL TAGG tryck då på knappen med symbolen >> tills att det står TA BORT TAGG tryck då OK.

 4.  Välj Taggen som ni vill ta bort och tryck OK tryck sedan på knappen med "öppet hänglås"

 5.  För att komma ut från menyn tryck på knappen med "stängt hänglås"

 6.  När texten "OK AVSLUTA" visas i displayen tryck på OK
   
   

Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring oss på 0770-112060.

Hittade du svaret?