Centralapparat SA10
Ernst Riesbeck avatar
Skrivet av Ernst Riesbeck
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Certifierad och godkänd centralapparat kompakt. Svenska Alarm är ett certifierat larmbolag och installerar en centralapparat av högsta kvalité. Den trådlösa knappsatsen är godkänd enligt SSF larmklass R av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC).

Centralapparatens funktioner

Centralapparaten har en inbyggd knappsats vilket gör att man kan larma på/av direkt på centralen. Här har man även möjlighet att uppdatera användarkoder, lägga till/ ta bort larmbrickor samt trigga Panik-, Trygghets- samt Brandlarm.

Centralapparaten har inbyggd siren som tjuter vid brandlarm, panikalarm samt inbrottslarm.

Svenska Alarm Centralapparat SA10

Uppdatera Larmkod (användarkod):

 1. Tryck på dubbelpilen som pekar till höger (>>) 1 gång tills att det står ANV LÄGE.

 2. Tryck OK och ange användarkod nummer 1

 3. Nu kommer det står "Ange Användarkoder" på displayen. Tryck OK och bläddra därefter med (>>) för att välja vilken kod ni önskar konfigurera

 4. Tryck OK på koden ni vill ändra och skriv därefter in den kod ni önskar. Avsluta med OK.

 5. För att hoppa ut trycker man på det stängda hänglåset och därefter OK.

Larma på och av via Centralapparaten:

 • För att larma på trycker man på knappen med det stängda hänglåset. Därefter slår man in sin 4siffriga Larmkod.

 • För att larma av trycker man på knappen med det öppna hänglåset. Därefter slår man in sin 4siffriga Larmkod.

 • För att larma hemmaläge/skalskydd trycker man på knappen med en gubbe som står i ett hus. Därefter slår man in sin 4siffriga larmkod.

Brandlarm

Tryck in knappen med en symbol som en eldflamma så startar du ett brandlarm. Knappen är placerad längst ner till höger. Larmet är ljudande och sirenen förväntas starta. För att stänga av larmet kan du larma av.

Trygghetslarm

Tryck in knappen med en symbol som ett plustecken för att starta ett tyst larm. Knappen är placerad längst ner till vänster på knappsatsen. Sirenen kommer inte att starta men larmhändelsen kommer att skickas till Svenska Alarm app för dig med Larmtjänst.

Paniklarm

Tryck samtidigt in knapparna med en symbol som ett plustecken och eldflamma. Knapparna är placerade längst ner. Larmet är ljudande och sirenen förväntas starta. För att stänga av larmet kan du larma av.


Skillnaden på trygghetslarm och paniklarm: Båda två är en typ av personlarm där skillnaden är att ett paniklarm är ljudande i och med att sirenen startas. Ett trygghetslarm är ett tyst larm.

Avläsa status på centralapparaten:

När det är avlarmat kommer det endast lysa en grön lampa på centralen. När det är på-larmat kommer det att lysa alternativt blinka rött (beror på vilken version av centralen). Det kommer även stå på displayen om det är fullarm alternativt hemmaläge som är på-larmat.

Felmeddelande:

Finns det ett felmeddelande på centralen kommer det lysa en gul varningstriangel. Detta kan bero på en rad olika saker, exempelvis strömavbrott eller lågt batteri i någon enhet. Klicka upprepade gånger på OK-knappen så kommer eventuella felmeddelanden visas i displayen.

Slå på/ av dörrsignal:

Aktivera din dörrsignal genom följande enkla steg:

 1. Tryck på knappen "8" två gånger på centralenheten.

 2. När du har tryckt två gånger på knappen "8", kommer en ny grön lampa att tändas ovanför displayen, vilket indikerar att dörrsignalen är aktiverad.

Avaktivera din dörrsignal genom följande enkla steg:

 1. Tryck på knappen "8" två gånger på centralenheten.

 2. Grön lampa ovanför displayen kommer att slockna, och endast en grön lampa kommer att vara tänd, vilket indikerar att dörrsignalen är avaktiverad.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Klicka på chatten nere till höger. Skicka ett mail till [email protected], eller ring oss på 0770-112060.

Fick du svar på din fråga?