Du behöver programmera in en ny tagg/larmbricka till ditt larmsystem. Det kan du göra själv genom att följa den här instruktionen. Du hittar också information om hur du tar bort en tagg som redan är inprogrammerad, bra att veta om någon tappar sin tagg.

Ta bort eller lägg till taggar 

För att lägga till Taggar går du in i ANV. LÄGE

  1. På centralapparaten, tryck på den stora knappen med symbolen eller >> tills det står ANV. LÄGE.
  2. Tryck den stora knappen OK. Skriv sedan in din fyrasiffriga användarkod. Nu visas ANGE ANV KODER.
  3. Välj sedan med den stora knappen med symbolen >> till PROX TAGGAR Tryck den stora knappen OK. Nu visas LÄGG TILL TAGGAR tryck då OK.
  4. Nu visas LÄR IN NU eller ANGE ID.:xxx – xxxx tryck då på den knappen med det "röda hänglåset" på knappsatsen och sen den Tagg som du skall lära in mot hörnet längst upp till vänster. Tryck sen >> för att välja användarnummer på taggen och sedan OK.
  5. För att ta bort en Tagg gå tillbaka till steg 3 och välj istället TA BORT TAGG och tryck OK.


 Välj nu den av era Taggar ni ska ta bort och tryck OK tryck sedan på knappen med "öppet hänglås"
 
 För att komma ut från menyn tryck på knappen med "stängt hänglås"
 
 När texten "OK AVSLUTA" visas i displayen tryck på OK
 
 

Hittade du svaret?